1Aida Macià-Gual. Títol de la tesi doctoral: El grau de desenvolupament d'un infant de 16 mesos a 3 anys en relació a la seva adaptació escolar.
Direcció: Dra. Laura Domingo-Peñafiel. Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya.