1Participació en el projecte: “Assetjament escolar i riscos d'Internet: comparant centres amb diferents metodologies i condicions estructurals”.
Coordinació: Universidad Internacional de la Rioja (UNIR).