Avui en dia, molts dels que busquen un sistema pedagògic més respectuós i d’acord amb el desenvolupament integral dels seus fills s’acosten a Montessori. Les escoles i projectes educatius que segueixen la pedagogia Montessori estan en creixent expansió però de vegades la pressió de l'entorn, la manca de rigor a causa de les dificultats en la formació i en la pròpia implantació desemboquen en el desànim dels líders i en pràctiques que no s'ajusten a les bases que va proposar la doctora Montessori. Els nivells de rigor en la implementació Montessori estan començant a ser observats i analitzats mitjançant eines que pretenen mesurar tant els ambients de treball com els resultats en el desenvolupament de les funcions executives dels nens.

Cada vegada hi ha més oferta de cursos i formació Montessori de tot tipus i format. Això sens dubte és positiu i afavoreix la divulgació de Montessori però sovint aquesta formació bàsica no és suficient per portar un ambient Montessori amb èxit. Es fa necessària una bona formació a nivell conceptual, emocional i tècnica, i això necessita temps, dedicació i molts recursos. Un cop formats, els guies precisen d'acompanyament per començar amb bones bases el projecte Montessori. Igualment els guies amb experiència necessiten confrontar periòdicament la seva pràctica amb els fonaments per no caure en errors comuns que no ajuden a l'auto desenvolupament del nen.

Per altra banda, els emprenedors que volen començar projectes Montessori necessiten de suport i informació que poden trobar en els centres amb més experiència i formació. Tanmateix, els que fa temps han començat el projecte a Educació Infantil i ara es plantegen el repte de fer Montessori a Primària necessiten, a més de guies ben formats, un suport sòlid i continuat per garantir la preparació de l'ambient y una bona gestió de l'aula amb una pràctica educativa rigorosa.

Els que treballem en Montessori som els primers interessats en que tots aquells que diuen fer Montessori segueixin els estàndards en els quals es fonamenta una bona i exitosa pràctica de la metodologia.

Aquests són els principals arguments que justifiquen la creació d'un sistema de consultoria i suport d'escoles i ambients Montessori, en línia amb les directrius de l'Association Montessori Internationale.

El centre de formació MIRTC neix de l'experiència i dels professionals de l'escola Montessori Palau. Des del primer moment en la transformació de l'escola al sistema Montessori, ara fa més de 20 anys, el centre sempre ha optat per la formació i validació de l'Association Montessori Internationale (AMI), organisme que acredita una formació exigent i rigorosa i que vetlla per la qualitat de la metodologia a tot el món. Al Montessori Palau, tots els professors de 0 a 12 anys tenen la formació AMI i incorporem des dels inicis la dinàmica periòdica de les consultories i tallers de reciclatge AMI, la qual cosa ens ha portat a ser un centre de referència Montessori, i a rebre anualment un gran nombre de sol·licituds de visites tant de l'àmbit nacional com de l'estranger.

Actualment disposem d'un formador AMI de professors de primària i de dos que acabaran la seva formació en breu (0-3, 6-12). Mantenim una estreta col·laboració amb formadors de tot el món i amb la pròpia AMI i hem iniciat el servei de consultoria de centres escolars seguint els estàndards de AMI.

Principals àmbits de l'assessorament:

  • Primers passos en la creació de centres Montessori: Importància de la formació inicial prèvia
  • Seguiment i orientació de guies ja formats en el seu treball a les aules
  • Estàndards de qualitat Montessori
  • L'ambient preparat Montessori 0-3, 3-6, 6-12
  • Gestió de l'aula
  • Eines tecnològiques al servei del guia d'aula Montessori
  • Fer créixer el projecte Montessori d’educació infantil a Educació Primària
  • La implicació dels pares en el projecte
  • Assessorament i seguiment de la pràctica Montessori (0-3, 3-6, 6-12)