Maria Montessori va ser una doctora italiana de principis del segle XX i va estudiar psicologia, ciència, pedagogia i altres estudis d'humanitats. Va ser una gran observadora i una gran científica que va utilitzar l'observació per entendre com la naturalesa proporciona als éssers humans les eines per desenvolupar-se a si mateixos, així com, altres éssers vivents del món.

Observant els nens es va adonar que l'educació es basava en ajudar a tots els nens a desenvolupar les seves habilitats i potencial individual. Per això hem d'ajudar en aquest procés natural de creixement humà, donant-los la llibertat perquè construeixin ells mateixos, observant i proporcionant allò que necessiten a cada moment. L'educació per a ella és, per tant, una ajuda a la vida natural.